Filtrare cu cărbune activ

1. TIPUL DE TEHNOLOGIE
Adsorbție cu carbon activ.

2. IMPURITĂȚILE CARE POT FI REȚINUTE
Compuși organici volatili (COV), atât solubili, cât și insolubili. Capacitatea de adsorbție crește odată cu mărimea moleculelor substanței a fi reținută.

3. EFICIENȚA ÎN FILTRARE
Eficiența filtrării este de 99%, scăzând odată cu creșterea gradului de saturație a carbonului activ.

4. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI ȘI/SAU A PROCESULUI
Procesul implică condensarea solventului din aer pe o suprafață solidă, prin acțiunea forțelor Van der Waals. Suprafața solidă cel mai des utilizată este carbonul activ, un material foarte poros a cărui capacitate de acțiune este direct proporțională cu gradul său de porozitate (1 g de carbon activ poate avea o suprafață desfășurată de cca. 1 200 m2). Solventul din aerul a fi curățat se condensează prin capilaritate și este reținut de carbonul activ. Amploarea acestui fenomen de adsorbție este direct proporțională cu suprafața carbonului activ și este influențat de mai mulți factori: concentrația de COV care trebuie reținută, umiditatea, temperatura, viteza fluxului de aer în contact cu suprafața carbonului activ, timpul de contact și mărimea particulelor de carbon activ. În mod normal, temperatura COV-urilor nu trebuie să depășească 40 °C.
De exemplu, pentru adsorbția COV-urilor, pentru un debit de aer de 30 000 m3/h, este necesară o cantitate de cca. 12 m3 de carbon activ (7 500 kg), asigurându-se un timp de contact de 1,5 sec și o viteză de intrare de 0,3 m/s.

5. DOMENIUL DE APLICARE
Filtrele cu carbon activ pot fi folosite în orice proces industrial unde este necesară reținerea și îndepărtarea COV-urilor sau a mirosurilor, prezente în concentrație mică: la liniile de vopsire, în industria chimică, în industria alimentara etc.

Inchide meniu