Filtre cu saci

1. TIPUL DE TEHNOLOGIE
Filtrare uscată.

2. IMPURITĂȚILE CARE POT FI REȚINUTE
Particule de praf de toate tipurile.

3. EFICIENȚA ÎN FILTRARE
Plaja particulelor care pot fi reținute este foarte largă, de la cele grosiere până la cele submicronice (0,20-0,25 microni), cu o eficacitate de filtrare care depășește 97%.

4. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI ȘI/SAU A PROCESULUI
Filtrele cu saci sunt colectoare de praf automatizate, proiectate să funcționeze 24 de ore pe zi, cu autoregenerare prin inversarea fluxului de aer. Se poate utiliza pentru aer conținând praf foarte fin, având o eficacitate la filtrare foarte ridicată, chiar și pentru particule de dimensiuni sub 1 micron. Prin folosirea unor materiale de construcție speciale, acest tip de colector de praf poate fi utilizat și pentru temperaturi de până la 200 ºC (ex: material filtrant din fibră de sticlă). Construcția este concepută modular. Datorită acestui fapt, filtrele cu saci sunt ușor de transportat si de asamblat și, atunci când se dorește, ușor de extins, ulterior instalării inițiale. Elementele filtrante constau în colivii metalice de diferite dimensiuni, pe care se montează saci din materiale filtrante de diferite tipuri, în concordanță cu tipul aplicației. Montarea elementelor filtrante se poate face rapid și ușor, fapt ce permite o scădere a costului de întreținere. Ciclul de curățare este variabil, depinzând de nevoile specifice ale fiecărei instalații la care este conectat colectorul de praf. Dispozitivul de comandă este proiectat pentru a permite atât variația timpului de autoregenerare, cât și a frecvenței cu care sunt declanșate jeturile de aer de comprimat. Această flexibilitate permite regenerarea corectă a materialului filtrant, prin dislocarea prafului ce aderă pe suprafața filtrantă; cu alte cuvinte, este posibilă calibrarea funcționării fiecărui filtru, în funcție de nevoile specifice ale fiecărei instalații in parte, în acest fel obținându-se cea mai ridicată eficacitate de filtrare posibilă. În majoritatea cazurilor, eficacitatea de filtrare realizată poate să depășească 99%. Modul de funcționare este următorul: aerul plin cu praf intră în camera de filtrare și trece prin sacii filtranți dinspre exterior spre interior. Regenerarea sacilor filtranți se realizează prin producerea unui jet de aer comprimat (6-7 bar) declanșat de electrovalve, de flux invers, adică dinspre interiorul sacilor spre exteriorul lor. Fiecare electrovalvă descarcă aer comprimat pe câte o linie de saci multipli, colectorul având mai multe astfel de linii. Valvele sunt comandate secvențial, primind semnalul electric de la un tablou de comandă. Prin tabloul de comandă pot fi modificați atât timpii de funcționare a jetului, cât și durata intervalului dintre jeturi. Antrenarea fluxului de aer se face cu un ventilator, de regulă centrifugal, care trebuie să asigure o viteza de filtrare de cca 0,03 m/s (viteza de filtrare reprezintă viteza cu care aerul străbate suprafața filtrantă). În alegerea tipului de filtru cu saci, adică a numărului de saci și a suprafeței filtrante totale, și a calității materialului filtrant utilizat, se ține seama de tipul de impurități din aerul antrenat și de temperatura acestora. Orientativ, ținând cont atât de aceste elemente, cât și de faptul că limita căderii de presiune pe filtrul de saci nu trebuie să depășească cca. 120 mmH20, se poate determina atât tipul de filtru cu saci adecvat, cât si puterea ventilatorului încorporat. Cât despre consumul de aer comprimat, acesta este de aproximativ 0,15 m³/h/m² de material filtrant.

5. DOMENIUL DE APLICARE
Filtrele cu saci pot fi folosite în orice proces industrial unde este prezent praf: în producerea si prelucrarea ceramicii și vopselelor, în industria alimentară, în industria chimică, a cauciucului, în rafinarea zahărului, în mine de extracție.

Inchide meniu