Scrubere din mase plastice

1. TIPUL DE TEHNOLOGIE
Absorbție.

2. EPURAREA GAZELOR
Tratează gazele cu conținut de: HCl, H2S, SO2, NH3, HF, NOx, DMEA, mirosuri, COV etc.

3. EFICIENȚA ÎN FILTRARE
Eficacitatea de epurare este mai mare de 96%.

4. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI ȘI/SAU A PROCESULUI
Principiul de funcționare se bazează pe pulverizarea de lichid în fluxul de aer ce conține compușii a fi îndepărtați. Spălarea gazelor constă în solubilizarea poluanților gazoși într-un lichid. Acest lichid poate fi apa simplă sau apa cu adaos de reactivi sau solvenți.
Există diferite tehnologii de spălare a gazelor și TERMODESIGN propune trei tipuri de astfel de spălătoare: scrubere cu umplutură din material filtrant, scrubere cu auto-pulverizare și scrubere Venturi. Alegerea tipului adecvat depinde de caracteristicile gazului a fi epurat.

Materialele din care sunt executate: PP, PPH, PE etc.

5. DOMENIUL DE APLICARE:
• Tratamente chimice în industria aeronautică
• Tratarea gazelor în industria electronică
• Captarea și reținerea noxelor degajate sub formă de vapori de la băile de tratament termic al suprafețelor
• În industria metalurgică, la extracția și captarea noxelor din vaporii produși în urma operațiilor de decapare, în fluxul de producere a tablelor și sârmelor
• Dezodorizarea prin spălarea chimică a gazelor din industria alimentară, din zootehnie, în sacrificarea animalelor, din stații de epurare etc.

Inchide meniu