Multicicloane

1. TIPUL DE TEHNOLOGIE
Filtrare uscată.

2. IMPURITĂȚILE CARE POT FI REȚINUTE
În general, particule de praf.

3. EFICIENȚA ÎN FILTRARE
Eficacitatea filtrării este mai mare de 95%.

4. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI ȘI/SAU A PROCESULUI
După cum sugerează denumirea lor, multicicloanele sunt separatoare de praf constituite din mai multe cicloane dispuse în paralel. Multicicloanele au în componență un anumit număr, uneori mare, de cicloane cu diametru mic, aranjate in paralel, de formă și dimensiuni specifice fiecărei aplicații în parte. Utilizându-se cicloane cu diametru mic, eficacitatea lor de separare este mare, deoarece eficacitatea crește odată cu micșorarea diametrului, când celelalte condiții rămân neschimbate. Multicicloanele sunt utilizate in situația în care concentrația de pulberi în aer este ridicată. Comparativ, în aceleași condiții de funcționare, prețul unui multiciclon este mai mare decât prețul unui ciclon simplu. Din acest motiv, plaja de utilizare a multicicloanelor este restrânsă. Multicicloanele se utilizează pe post de separatoare de praf, acolo unde concentrația nu este prea mare și particulele sunt non-abrazive, au o greutate specifică peste valoarea de 300 kg/m3 și au dimensiunile peste 10 microni. Un tip aparte de multicicloane se utilizează cu succes la desprăfuirea gazelor de ardere de la centralele termice pe combustibil solid.

Avantaje:
– căderea de presiune este mică (aprox. 80 mmH2O)
– fără costuri de întreținere
– costuri mici de funcționare
– preț acceptabil al echipamentului

5. DOMENIUL DE APLICARE
Multicicloanele pot fi folosite în orice proces industrial unde concentrația de praf este mare, de exemplu: în industria prelucrării lemnului, în creșterea animalelor, în mine de extracție etc.

Inchide meniu