Hidrofiltre

1. TIPUL DE TEHNOLOGIE
Colectare umedă – absorbție.

2. IMPURITĂȚILE CARE POT FI REȚINUTE
Atât particule simple, cât și combinate cu compuși organici volatili, solubile in apa, gaze arse (pulberi incandescente), vapori de ulei, fum etc.

3. EFICIENȚA ÎN FILTRARE
Eficacitatea de filtrare este mai mare de 96%.

4. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI ȘI/SAU A PROCESULUI
Principiul de funcționare a unui scruber se bazează pe pulverizarea de lichid în fluxul de aer ce conține impuritățile care trebuie îndepărtate. În timpul acestei faze de interacțiune dintre lichid și gaz, se produce “capturarea“ particulelor solide din gaz. Particulele mai grele cad in colectorul de apă sau se depun în precipitat. Apa din colectorul de apă se filtrează cu ajutorul unei pompe și este recirculată în scruber. Această fază se desfășoară în primul compartiment al scruberului. Dacă este necesar, fluxul de aer care mai conține particule cu dimensiuni grosiere trece printr-un filtru mecanic, de regulă cu saci din material sintetic, după care aerul curat părăsește scruberul; aceasta se petrece în al doilea compartiment al scruberului. Scruberul este orientat orizontal, fapt ce prezintă un avantaj față de scruberele clasice de tip turn, atât în termeni de preț, cât și prin faptul că ocupă un spațiu cu mult mai mic, iar întreținerea se face mai ușor. Unele scrubere sunt compuse din mai multe elemente identice (tuburi Venturi) standardizate, fiecare element având capacitatea de a vehicula un debit de aer de cca. 2 500 m3/h. Aceste scrubere pot vehicula debite de la 2 500 m3/h (1 Venturi) până la 50 000 m3/h (20 Venturi), și chiar mai mult.

5. DOMENIUL DE APLICARE
Hidrofiltrele pot fi folosite în toate situațiile în care este nevoie de un sistem de colectare al prafului antrenat de gaze infestate, care conține particule incandescente cu risc de producere incendiu etc.

Inchide meniu