Despre noi

Înmulțirea și creșterea în complexitate a problemelor legate de poluare a impus necesitatea revizuirii abordării curente în mediul industrial și adaptarea strategiilor și conceptelor relevante prin luarea în calcul a efectului produs asupra mediului. În strânsă legătură cu politicile economice actuale și cu atenție acordată previziunilor economice și sociale pe termen mediu și lung, au fost luate decizii și inițiate acțiuni cu scopul asigurării integrității durabile a mediului înconjurător, în care desfășurăm toate activitățile noastre. Trebuie să asigurăm capacitatea societății de a-și continua munca și să muncim cu țelul stabilirii unor moduri de operare sustenabile și prietenoase față de mediu.

Din 2003, Termodesign oferă soluții industriale cuprinzătoare și personalizate problemelor legate de mediu în sfera filtrării aerului. Domeniul nostru de activitate a ajuns să cuprindă aspecte precum desprăfuirea aerului, filtrarea vaporilor de ulei și a fumului de sudură, spălarea gazelor toxice și epurarea mirosurilor.

Prin proiectanții, tehnicienii și specialiștii noștri in montaje, suntem in măsură să oferim consultanță, livrare de echipamente, montare, PIF si servicii de mentenanță vizând o plajă largă de tehnologii de filtrare a aerului.

Inchide meniu